Jouw arbeidsrecht specialist
 

Mijn diensten voor werkgevers 


Arbeidsovereenkomsten

In de praktijk merk ik nog geregeld dat ondernemers zelf een arbeidsovereenkomst maken. Helaas vaak met negatieve gevolgen, omdat er te weinig rekening is gehouden met wettelijke (on)mogelijkheden. Hierdoor worden de nodige kansen gemist en bovenal ontstaan er vaak problemen met werknemers. Daarnaast is het door veranderende wet- en regelgeving noodzakelijk om een arbeidsovereenkomst met regelmaat te laten controleren. Ik kan een (model) arbeidsovereenkomst op maat maken en/of jouw arbeidsovereenkomst beoordelen en verbeteren.

Opstellen van een personeelsreglement

Een personeelsreglement kan als aanvulling dienen op de afspraken uit een individuele arbeidsovereenkomst en de verplichtingen vanuit een cao. Het is een handig document om (secundaire) arbeidsvoorwaarden of gedragsregels in vast te leggen die voor iedereen binnen jouw onderneming gelden. Hierdoor is er duidelijkheid over afspraken, regels en richtlijnen binnen jouw onderneming en geeft jou extra juridische dekking. Heb je er nog geen? Of pas je al jaren dezelfde toe? Neem contact met mij op om jouw wensen te bespreken.


Zieke werknemers en Wet Verbetering Poortwachter

Heb je te maken met een arbeidsongeschikte werknemer? Loopt het traject stroef? Allereerst zijn er behoorlijk wat verplichtingen waaraan je moet voldoen volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Vooral bij langdurige arbeidsongeschiktheid is het van groot belang om jouw ‘dossier’ op orde te hebben, zodat je niet gestraft wordt door het UWV. Ik kan jou hierin ondersteunen, zodat je voldoet aan alle verplichtingen en je het dossier zorgeloos kunt overdragen aan het UWV. Indien het traject stroef loopt kan ik beoordelen en adviseren welke stappen mogelijk zijn om de werknemer weer in beweging te brengen.

Collectief ontslag

Is het noodzakelijk om jouw onderneming te reorganiseren? Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn vanwege bedrijfseconomische of -organisatorische redenen. Het is belangrijk om een plan van aanpak op te stellen om dit gestructureerd aan te pakken. Ik heb de ervaring en expertise die nodig is om jou op voortvarende wijze te begeleiden bij het opstellen van een plan voor een dergelijk ingrijpend proces en zorg te dragen voor de juridische afwikkeling en uitvoering.


Individueel ontslag

Wil je afscheid nemen van een werknemer? Zorg dan dat je jezelf tijdig laat adviseren! De meeste ontslagprocedures falen omdat de werkgever zijn zaken niet goed op orde heeft. Dit brengt alleen maar frustratie en de nodige kosten met zich mee. Wanneer moet je mij inschakelen? Schakel mij in zodra je bijvoorbeeld merkt dat een werknemer onvoldoende functioneert, zich niet houdt aan de bedrijfsregels, een conflictsituatie heeft gecreëerd, langdurig ziek is. Uiteraard kan je mij ook bellen als er andere redenen zijn waardoor je twijfelt aan de continuïteit van een samenwerking met een werknemer. Ik kan je begeleiden in het gehele proces, zoals de opbouw van een (ontslag)dossier maar ook in de ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter, een ontslag op staande voet, of bij het opstellen van een beëindigingsovereenkomst.Arbeidsconflicten

In iedere onderneming komen confrontaties voor, bijvoorbeeld over verantwoordelijkheden of de manier van samenwerken. Dit soort confrontaties kunnen tot een conflict leiden en soms zelfs tot verzuim. Herken je de situatie dat een werknemer zich ziek meldt, omdat het te heet wordt onder zijn voeten? Snel handelen is dan noodzakelijk en ik weet exact welke stappen dan nodig zijn. Indien de situatie onhoudbaar is geworden, dat kan het zijn dat uit elkaar gaan de enige optie is. Dit kan in onderling overleg, via een beëindigingsovereenkomst.


Non-concurrentiebeding, relatiebeding en anti-ronselbeding

Heb jij te maken met een voormalig werknemer die, zonder jouw toestemming, bij de concurrent is gaan werken en/of zaken doet met jouw relaties? Heb je hierover afspraken gemaakt in de arbeidsovereenkomst? Of heb je juist advies nodig om dit soort bedingen te implementeren in jouw arbeidsovereenkomsten? Op beide aspecten kan ik jou van dienst zijn. 
 

Klik hier voor contact


E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn