Jouw arbeidsrecht specialist
 


Nieuws


Terug naar overzicht

15-02-2022

𝔻𝕖 𝕟𝕠𝕠𝕕𝕫𝕒𝕒𝕜 𝕧𝕒𝕟 𝕖𝕖𝕟 𝕧𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟𝕤𝕡𝕖𝕣𝕤𝕠𝕠𝕟

De aantijgingen op het gebied van seksuele intimidatie zullen je de afgelopen tijd niet zijn ontgaan. Het is het gesprek van de dag. Uit onderzoek van TNO & CBS (2020) is gebleken dat ruim een miljoen mensen op hun werk te maken hebben met pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie of agressie.

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel op tafel die beoogt een vertrouwenspersoon binnen een organisatie verplicht te stellen. Ongeveer de helft van de organisaties (51%) in Nederland heeft momenteel een vertrouwenspersoon. Met name bij kleine organisaties is er vaak geen vertrouwenspersoon.

Volgens het wetsvoorstel is voor een duurzaam veilige werkcultuur de toegang tot laagdrempelige ondersteuning een belangrijke voorwaarde. Onderdeel van deze laagdrempelige ondersteuning is de toegang tot een vertrouwenspersoon. Onderzoek wijst uit dat vertrouwenspersonen een belangrijke rol spelen in het voorkomen en beperken van de impact van ongewenste omgangsvormen. De mogelijkheid om in vertrouwen, in een veilige omgeving, als melder je verhaal te kunnen doen, leidt tot de-escalatie en minder verzuim (De Beleidsonderzoekers, 2018).

RM Arbeidsjurist onderstreept de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon binnen of buiten de organisaties. Onverlet of dit wetsvoorstel tot een definitieve wet zal leiden, is het van belang om binnen een organisatie aandacht te besteden aan grensoverschrijdend gedrag, hiervoor een protocol te hebben en tevens een vertrouwenspersoon aan te wijzen.Terug naar overzicht


E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn